За нас

ipad

АЦТ! е македонско консултантско друштво основано во мај 2008 година. Го сочинуваат поединци со големо искуство стекнато со работење во различни области и со бројни донаторски институции. Активностите на АЦТ! се насочени кон поддршка на развојот на јавниот и приватниот сектор во Македонија и регионот, имплементација на проекти преку давање на консултантски услуги во областа на правото и управувањето со проекти, администрирање, промоција и продажба на Електронската база на прописи, пресуди и преводи ПРАКСИС, организирање едукативни настани и издавање стручна литература.

Ние сме тим кој е посветен на испорака на резултати со висок квалитет, добиени преку крајно професионален процес и однос кон клиентите, чии потреби се внимателно оценети и соодветно задоволени.

Области на експертиза

ПРОМЕНА (RE-ENGINEERING) НА ПРОЦЕДУРИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
ПОМОШ НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИ (360° PROJECT MANAGEMENT)

Едукација

Испратете го вашето барање!

Постојат голем број начини на кои можете да работите за и со Друштвото за консултантски услуги АЦТ! ДОО Скопје. Нашите активности главно се фокусирани во Република Македонија и регионот, обезбедувајќи правни и друг вид консултантски услуги во јавниот и приватниот сектор.
Developed By: