Постојат голем број начини на кои можете да работите за и со Друштвото за консултантски услуги АЦТ! ДОО Скопје. Нашите активности главно се фокусирани во Република Македонија и регионот, обезбедувајќи правни и друг вид консултантски услуги во јавниот и приватниот сектор.

ПОВРЗУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ И ЕКСПЕРТИ

Нашиот тим им помага на консултантските фирми да се поврзат со експерти и консултанти и да остварат соработка. Располагаме со солидна база на податоци за експерти со искуство во донаторски проекти. Доколку сакате да бидете вклучени во базата на експерти испратете го вашето CV на: info@act.com.mk


ПОДИЗВЕДУВАЊЕ И АУТСОРСИНГ

Ние се имаме докажано како сигурен подизведувач и аутсорсинг партнер на други големи консултантски фирми кои имплементираат донаторски проекти, како и важен аутсорсинг партнер за бројни инвеститори кои се решиле да ги аутсорсираат нивните правни, административни и други видови на функции на поддршка на главниот деловен потфат.


РАБОТНИ МЕСТА ВО АЦТ!

Друштвото за консултантски услуги АЦТ! ангажира талентирани лица од земјата да волонтираат во ограничен временски период и / или да работат во нашата канцеларија во Скопје. Ги охрабруваме лицата чиј што работен интерес е во полињата на експертиза и дејствување на АЦТ! да ги достават своите биографии до: info@act.com.mk


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПРИВАТНИОТ И ЈАВНИОТ СЕКТОР

Нашето портофлио вклучува повеќе области за кои нудиме консултантски услуги. Подеталните информации може да најдете во полето „Области на експертиза“ , како и да нѐ контактирате.


IN-HOUSE ОБУКИ И СОВЕТУВАЊА

АЦТ! е партнер во едукацијата на бројни професионалци организирајќи групни едукативни настани во различни области: заштита на личните податоци, човечки ресурси во приватниот и јавниот сектор, јавни набавки, работно право, административни службеници и вработени во јавниот сектор, функционална анализа, осигурување, инспекциски надзори, градење и градежно земјиште, перење пари и финансирање на тероризам, безбедност и здравје при работа, облигациони односи, просторно и урбанистичко планирање, архивско и канцелариско работење, управно право, итн.

За потребите на правните субјекти за обука или советување на нивните вработени лица креираме посебни едукативни настани прилагодени на целите, интересите и предизвиците на секој клиент одделно, внимателно одбирајќи ги темите и начинот на пренесување на знаењето ангажирајќи предавачи кои се практичари и експерти во областа која е предмет на in-house едукативниот настан.


За сите барања за понуди за услугите кои ги нуди АЦТ! и бизнис соработки контактирајте ја Јелена Цветковиќ Икономова j.cvetkovic@act.com.mk